Informații pentru sesiunea de admitere, Iulie 2024, Licență și masterat.
Fazele concursului de admitere se vor desfășura conform contractului și calendarului admiterii. Candidații se pot înscrie la facultățile cu probe de concurs (inclusiv toate masteratele) până în data de 17.07.2024 ora 13:00 (Facultatea de Medicină, Facultatea de Educație fizică și sporturi montane, Facultatea de Muzică și Facultatea de Psihologie și științele educației), respectiv până în 19.07.2024 ora 13:00 pentru celelalte facultăți.

Universitatea Transilvania din Brașov

ÎNSCRIERI ONLINE

Termeni și Condiții
de folosire a aplicației de înscriere


Site-ul Înscrieri online - UniTBv, denumit în continuare “aplicație”, este deținut și administrat de către Universitatea Transilvania din Brașov, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 4317754, cu sediul în Brașov, Bd. Eroilor, nr.29, jud. Brașov, Tel: +40 268 413000, Fax: +40 268 410525, E-mail: rectorat@unitbv.ro.

Navigarea pe site-ul https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/ incluzând citirea sau copierea pentru uz exclusiv privat, urmată de înscrierea la concursul de admitere echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea fără rezerve a termenilor de mai jos de către orice Utilizator.

www.unitbv.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

Folosirea aplicației și/sau copierea datelor de pe site-ul www.unitbv.ro pentru uz privat, se constituie într-un ACORD cu valoare și regim juridic de Contract, ce are ca părți UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și pe dumneavoastră (persoană juridică sau fizică), în calitate de UTILIZATOR.

1. SCOP

Universitatea Transilvania din Brașov oferă acces la această aplicație pentru a face cunoscute serviciile sale educaționale și pentru a facilita procesul de înscriere a candidaților la concursul de admitere. Recomandăm utilizatorilor să citească cu atenție termenii și condițiile de mai jos.

Sigurul scop permis pentru utilizarea acestei aplicații este obținerea de informații despre oferta de servicii educaționale, despre capacitatea academică a Universității Transilvania din Brașov și înscrierea la concursul de admitere curent, la unul sau mai multe programe de studii. Orice utilizare în alte scopuri decât cele descrise mai sus nu este permisă și cade sub incidența dispozițiilor legislației civile, contravenționale sau penale din România.

2. LEGISLAȚIE INCIDENTĂ

Legislația în conformitate cu care a fost redactat și se va derula acest Acord și în conformitate cu care se interpretează este legislația română în domeniu în vigoare. Aceasta se completează, în măsura aplicabilității, cu normele de referință de la nivelul Uniunii Europene.

Prin accesarea (vizitarea sau utilizarea) aplicației, UTILIZATORUL se declară de acord cu faptul că legile române vor guverna Condițiile și Termenii de utilizare de mai jos precum și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între el și UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV. În cazul unor eventuale conflicte, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanțele competente din Brașov (sediul Universității), în conformitate cu legile române în vigoare.

3. DREPT DE PROPRIETATE și DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV este proprietarul exclusiv al site-ului, și aplicației și al tuturor informațiilor conținute de acestea. Întregul conținut al acestei aplicații (constând în mod exemplificativ și nu limitativ în: imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, desene, fotografii, clipuri audio sau video și alte date) este proprietatea exclusivă a UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și este apărat de în conformitate cu Legea nr. 8/1996.

Dreptul de autor pentru toate informațiile existente în această aplicație sunt deținute integral și exclusiv de UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV sau de cedenții săi nominalizați. Niciun material din această aplicație nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară expresă și scrisă a UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV. Toate drepturile sunt rezervate. Destinatarul are permisiunea de a imprima sau descărca pe calculatorul personal – și numai pe acesta - secțiuni de materiale din diferite zone ale aplicației doar pentru utilizare exclusiv academică și non-comercială proprie.

Orice altă copiere, redistribuire, retransmitere sau publicare a oricărui material descărcat este strict interzisă fără consimțământul expres prealabil și scris al UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV și se pedepsește conform legislației în vigoare.

Prin acceptarea acestor termeni si condiții UTILIZATORUL se declară de acord:

  • să nu modifice în tot sau în parte niciun material provenit din materialele descărcate din aplicație.
  • să ofere UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV o licență neexclusivă, fără pretenții de plată pentru drepturile de autor, în toată lumea, continuă, cu dreptul de a sublicenția, de a reproduce, de a distribui, de a transmite, de a crea lucrări derivate, de a expune sau de a prezenta public orice materiale și alte informații (incluzând, fără limitare, idei conținute în acestea pentru produse și servici noi sau îmbunătățite) pe care le afișează, în orice mod cunoscut sau ce va fi descoperit, în locații publice ale portalului.
  • să ofere UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV dreptul de a utiliza numele utilizatorului în legătură cu materialele sau datele expuse/introduse, precum și în legătură cu toate materialele destinate promovării aplicației în rândul cadrelor didactice și studenților.
  • că nu va avea nicio pretenție împotriva UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV pentru orice încălcare - pretinsă sau adevărată - a vreunui drept, încălcare ce provine din exploatarea aplicației.

4. POLITICA DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

4.1. RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI

Prin accesarea acestui site, utilizatorul își asumă riscul și responsabilitatea totală pentru utilizarea ei și a Internet-ului. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Universitatea fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV va depune toate diligențele pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a aplicației, însă nu garantează funcționarea neîntreruptă, funcționarea fără erori sau corectarea necondiționată a acestora. În niciun caz, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV nu va fi responsabilă pentru niciun eventual prejudiciu direct și/sau indirect, principal și/sau accesoriu, apărute din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a aplicației sau în legătură cu acestea.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV își rezervă dreptul de a monitoriza conținuturile din aplicație și de a le înlătura unilateral și fără notificare pe cele considerate dăunătoare sau care sunt contrare prezentelor condiții, moralei, eticii universitare și/sau normelor legale în vigoare.

4.2. RESTRICȚIONĂRI

Cu scopul de a menține un serviciu informativ și valoros, care vine în întâmpinarea nevoilor academice ale utilizatorilor și de a evita prejudiciul ce poate rezulta din diseminarea afirmațiilor care sunt false, rău-intenționate, sau care aduc atingere drepturilor terților, părțile convin următoarele reguli pentru protecția împotriva abuzurilor:

4.2.1 Utilizatorii vor folosi doar numele și prenumele proprii și reale. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. În acest din urmă caz, Universitatea nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări nereale.

4.2.2 Este prohibită afișarea sau transmiterea oricărui mesaj calomniator, defăimător, injurios sau care dezvăluie informații private sau personale ale oricărei persoane terțe. Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite orice materiale scrise, date, imagini sau programe care sunt indecente sau obscene, care lezează demnitatea umană sau drepturile omului.

4.2.3 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun fel de materiale scrise, date, imagini sau programe care ar viola drepturile de proprietate ale terților, inclusiv texte, imagini sau programe neautorizate fără drept de autor, secrete economice, militare sau alte informații confidențiale, mărci comerciale sau de servicii protejate.

4.2.4 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun material care conține viruși ori alte identități electronice distructive sau de contaminare.

4.2.5 Utilizatorul nu are permisiunea de a afișa sau transmite niciun mesaj cu conținut amenințător, abuziv sau care propagă discriminarea de orice natură.

4.2.6 Utilizatorul nu are permisiunea de a utiliza facilitățile si capacitățile portalului pentru a desfășura activități contrare legii sau care încalcă sau ar putea încălca drepturile terților.

4.2.7 Este interzisă încercarea de a sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua portalului, accesarea oricăror servere sau servicii electronice aparținând UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV care nu sunt publice, fără autorizația expresă, prealabilă și scrisă a acesteia.

4.2.8. Este interzisă orice intervenție sau tentativă de a interveni, prin orice mijloace, în funcționarea serverelor care deservesc aplicația.

4.3 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 10301.

UTILIZATORUL este exclusiv responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV nu va răspunde pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Datele personale ale UTILIZATORULUI vor putea fi folosite de către UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV în acord cu prevederile Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004. Accesarea aplicației și introducerea datelor cu caracter personal reprezintă exprimarea acordului expres pentru prelucrarea acestor date, inclusiv pentru cele cu caracter de identificare.

Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Utilizatorul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate olograf și datate, înaintată către sediul Universității Transilvania din Brașov.

www.unitbv.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, precum date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzătoare Universitatea pentru niciun fel de prejudiciu.

5. OBLIGAȚIA DE ÎNREGISTRARE

Pentru accesarea anumitor secțiuni ale aplicației, utilizatorul este obligat:

  1. să furnizeze date reale, exacte și complete despre persoana sa, așa cum este cerut de formularul de înregistrare;
  2. să actualizeze datele de înregistrare în cazul modificării acestora, în maximum 24 de ore de la operarea modificărilor respective.

Prin completarea formularului de înregistrare, utilizatorul devine înregistrat. Dacă veți furniza în cursul înregistrării informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, respectiv dacă se constată folosirea serviciilor/aplicației într-un mod neconform cu uzanțele normale, UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV are dreptul unilateral să restricționeze parțial sau total accesul la aplicație, respectiv să refuze cererea de înregistrare.

6. RĂSPUNDERE și LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Prin folosirea acestui site, declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu următoarele:

6.1. Utilizarea aplicației se face pe propria răspundere a utilizatorului. Utilizatorul exonerează în mod expres UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV de orice răspundere referitoare la întrebuințarea defectuoasă a aplicației.

6.2. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV nu oferă nicio garanție că aplicația va satisface toate cerințele, ci doar pe acelea care sunt interdependente cu scopul ei.

6.3. Orice material descărcat sau obținut în orice mod permis prin utilizarea aplicației se află la discreția utilizatorului și poate fi folosit doar pe riscul propriu. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date ce ar putea rezulta din descărcarea conținutului site-ului.

6.4. Nicio informație obținută de UTILIZATOR nu va crea o garanție care nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din: (1) utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului; (2) acces neautorizat la datele utilizatorului sau deteriorarea transmisiilor acestor date; (3) declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra portalului; (4) orice altă problemă legată de aplicație și care iese din sfera de mentenanță a acesteia.

6.5. Pentru secțiunile portalului care pot cuprinde opinii ale utilizatorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare, sub orice formă, politicii sau imaginii instituției, moralei și/sau dispozițiilor legale. Prin acceptarea acestor termeni și condiții, utilizatorul se declară de acord să protejeze, să asigure și să apere UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV împotriva oricăror pretenții, reclamații, pierderi, cheltuieli, prejudiciilor directe și/sau indirecte rezultate din încălcarea acestor termeni de către utilizator, mandatarii sau prepușii săi.

6.6. Această aplicație este oferită în această formă fără alte garanții și în niciun caz UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV nu va fi responsabilă față de utilizatori pentru pagubele cauzate sistemelor de calcul sau ale altor echipamente aparținând utilizatorilor.

6.7. Forța Majoră, așa cum este definită de legea română, exonerează de răspundere părțile acestui Acord pe durata existenței cauzelor care au generat-o.

6.8. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV are dreptul de a utiliza sau prelucra orice date introduse în această aplicație, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. MODIFICAREA ACORDULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre termenii și condițiile incluse în acest acord, orice anexă și orice politică inclusă sau la care se face referință, în orice moment, unilateral, și de a determina când astfel de schimbări se aplică atât utilizatorilor curenți, cât și celor viitori. Orice schimbări sau modificări vor intra în vigoare după ce ele vor fi afișate în această secțiune. Continuarea utilizării serviciului de către utilizatori după modificarea acestor termeni și condiții constituie un acord tacit și va fi perceput ca atare.

8. DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, care vor continua să își producă efectele.

Regimul juridic al Termenilor și Condițiilor este acela al unui contract valabil încheiat.

Neexercitarea din partea UNIVERSITATII TRANSILVANIA DIN BRAȘOV a vreunui drept prevăzut în prezentul acord nu va reprezenta în nicio situație o renunțare la acel drept.

9. DEFINIȚII ȘI DETALIERI DE TERMENI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV = persoană juridică română, cu sediul în România, Brașov 500036, Bd. Eroilor nr. 29, înființată prin Decretul Consiliului de Stat al R.S.R. nr.348 din 12 octombrie 1971 publicat în Buletinul Oficial R.S.R. nr.124/13.10.1971, instituție de învățământ superior de stat conform Legii educației naționale nr.1/2011, având cod fiscal 4317754, reprezentată legal prin Rector.

APLICAȚIE = aplicația accesibilă la adresa de internet https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/.

UTILIZATOR = orice persoană care accesează aplicația; termenul cuprinde atât persoanele ce vizitează aplicația în secțiunile publice ce nu necesită înregistrare (vizitatori), cât și persoanele înregistrate prin formularul de înregistrare (utilizatori înregistrați).

DATE = orice informații care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operațiuni legate de accesul la Internet, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul numeric personal și altele asemenea, inclusiv informațiile privitoare la activitățile academice, educaționale și de cercetare.

DREPT DE AUTOR ASUPRA CONȚINUTULUI = Conform art.72 alin. (1) din Legea 8/1996, protecția programelor pentru calculator “include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele.”

LICENȚĂ = acordul titularului dreptului de autor pentru cesiunea unor drepturi către terț (“licența neexclusivă”, în text, respectiv licența nepurtătoare de exclusivitate pentru terț).

ACCESARE = în sensul prezentului acord, etapă a navigării pe Internet ce se caracterizează prin vizitarea sau utilizarea înregistrată a unui domeniu de pe Internet dedicat unei activități specifice.

SERVER = ansamblul de servere pe care este găzduit portalul.